Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Hình Ảnh Sinh Hoạt

Search Our Site

Mỗi tháng 9 hằng năm, Thầy dành ra trọn tháng để hướng dẫn những khóa tu cho các Đạo tràng tại Úc Châu. Trong tháng 9 năm 2015, Thầy đã hướng dẫn một khóa tu 10 ngày tại địa điểm 353 - 371 Delaware, Horsley Park, NSW 2175, đây cũng là nơi sẽ hình thành Viện Phật học Úc Châu - Australia Buddhist Foundation do Thiền Đường Ẩn Không chủ trương thành lập, và đã cung thỉnh Thầy là vị Thầy lãnh đạo tinh thần, cố vấn cho các sinh hoạt tu học Phật Pháp.

Khóa tu năm 2015 bắt đầu từ ngày 24/9 và kết thúc vào ngày 3/10.

Có khoảng 100 Thiền sinh tham dự, trong đó khoảng 45 Thiền sinh xuất gia đoản kỳ (xuống tóc như 1 vị tu sĩ), số Thiền sinh còn lại xin Xuất Gia Gieo Duyên (không xuống tóc, chỉ nhấp kéo). Sau khóa tu có 5 người phát tâm vẫn giữ giới Sadi. Dự định mỗi năm sẽ có thời gian an cư khoảng từ 1 - 3 tháng, và những đợt nhập thất 10 ngày cho các vị Sadi này.
Trong thời gian khóa tu, Thầy đã có một buổi tối tổ chức Lễ quy y cho 18 giới tử.

Đối nét giới thiệu về Sinh Hoạt tại Thiền Đường Ẩn Không:
Mỗi tối thiền sinh đến hành thiền từ 7:00pm - 9:00pm, từ Chủ Nhật đến thứ Sáu, thứ Bảy không sinh hoạt.
2 Chủ Nhật / tháng nhập thất trọn ngày.
2 Chủ Nhật / tháng dạy Phật Pháp cho các cháu thiếu nhi (cô Chơn An phụ trách và dạy bằng tiếng Anh)
4 buổi chiều Chủ Nhật học Đại Tạng Kinh từ 3-5 pm.

 

01 uc_01 uc_02 uc_03 uc_04 uc_05 uc_06 uc_08 uc_09 uc_10 uc_100 uc_12 uc_13 uc_14JPG uc_15 uc_16 uc_17 uc_18 uc_19 uc_20 uc_21 uc_22 uc_23 uc_24 Uc_25 uc_26 uc_27 uc_28 uc_29 uc_30 uc_31 uc_32 uc_33 uc_34 uc_35 uc_36 uc_37 uc_38 uc_39 uc_40 uc_41 uc_42 uc_43 uc_44 uc_45 uc_46 uc_47 uc_48 uc_49 uc_50 uc_51 uc_52 uc_53 uc_54 uc_55 uc_56 uc_57 uc_58 uc_59 uc_60 uc_61 uc_62 uc_63 uc_64 uc_65 uc_66 uc_67 uc_68 uc_69 uc_70 uc_71 uc_72 uc_73 uc_74 uc_75 uc_76 uc_77 uc_78 uc_79 uc_80 uc_81 uc_82 uc_83 uc_84 uc_85 uc_86 uc_87 uc_88 uc_89 uc_90 uc_91 uc_92 uc_93 uc_95 uc_96 uc_97 uc_98 uc_99 uc_front uc_thay_01 uc_thay_02 uc07 uc11

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

January 2018
SuMoTuWeThFrSa
 
1
16
18
25
   

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms