Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Hình Ảnh Sinh Hoạt

Search Our Site

Vào tháng 1 nhân mùa Lễ Phật Thành Đạo hằng năm, Thầy và Thầy Tâm Hạnh có hướng dẫn khóa tu từ 7 đến 10 ngày tại Chùa Pháp Vũ, Orlando - Florida. Hơn 80 Giới Tử đã được quý Chư Tôn Đức chứng minh và truyền giới Sa Di ngay trong ngày đầu của khoá tu, và xả giới vào ngày cuối của khóa tu.

Truyền thống Phật Giáo thật cao đẹp. Giới Sa Di xưa kia chỉ được truyền trao cho những vị có ý định và chí nguyện xuất gia. Ngày nay, tinh thần đó được mở rộng cho phù hợp với không gian, thời gian, giai đoạn lịch sử mà các bậc Thầy, Tổ vì lòng từ mẫn mà tạo phương thức gieo duyên cho đời sống của các cư sĩ ở hải ngoại có duyên được thực tập và sống như đời sống của những vị xuất gia thực sự để các giới tử có cơ duyên phát triển những hạt giống Bồ Đề trong hiện đời khi các cư sĩ tại gia, ai nấy đều có những gia duyên ràng buộc và tập khí còn rẫy đầy.

Buổi lễ Truyền giới thật trang nghiêm và tĩnh lặng trong chánh điện cũ dung chứa khoảng hơn 100 Phật tử về tham dự. Có 2 cư sĩ xin thọ Giới để thực tập, trở thành những vị xuất gia trong tương lai (Chú Từ Phúc và cô Tâm An Huệ).

Mỗi ngày quý Thầy hướng dẫn thực tập tu từ 6:00 am - 9:30 pm. Quý Phật tử đắp y nâu cùng quý Thầy tụng Kinh, Lạy Phật, thiền hành, ôm bình bát đi khất thực mỗi ngày, tạo nên sự sống dậy của hình ảnh Đức Phật và Tăng đoàn tu tập và đi khất thực từ ngàn xưa. Cuối khóa tu, quý Thầy tổ chức lễ xả giới cho quý Phật tử đã thọ giới đầu khóa tu.

Khóa Xuất Gia Dieo Duyên Năm 2016 sẽ bắt đầu từ ngày 11 - 17 tháng 1 năm 2016.

 

IMG_0041 IMG_1179 IMG_1175 IMG_1160 IMG_1152 IMG_1137 IMG_1131 IMG_1128 IMG_1121 IMG_1096 IMG_1074 IMG_1060 IMG_1047 IMG_1043 IMG_1035 IMG_1034 IMG_1015 IMG_0939 IMG_0932 IMG_0926 IMG_0923 IMG_0915 IMG_0897 IMG_0860 IMG_0822 IMG_0817 IMG_0808 IMG_0807 IMG_0455 IMG_0438 IMG_0432 IMG_0426 IMG_0417 IMG_0415 IMG_0393 IMG_0390 IMG_0379 IMG_0374 IMG_0368 IMG_0320 IMG_0308 IMG_0305 IMG_0286 IMG_0278 IMG_0269 IMG_0249 IMG_0233 IMG_0229 IMG_0206 IMG_0205 IMG_0189 IMG_0188 IMG_0185 IMG_0179 IMG_0176 IMG_0173 IMG_0169 IMG_0168 IMG_0165 IMG_0111 IMG_0082 IMG_0077 IMG_0046 IMG_0041

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

January 2018
SuMoTuWeThFrSa
 
1
16
18
25
   

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms