Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Hình Ảnh Từ Thiện

Search Our Site

Mắt Thương đã ghi nhận tịnh tài của một vài vị Phật tử và trích ngân quỹ tổ chức để thực hiện chương trình từ thiện "Cùng Em Đến Trường" tại Huyện Cẩm My, thuộc tỉnh Đồng Nai vào ngày 9 tháng 11 vừa qua.

Các em được nhận quà "chiếc xe đạp" (hàng Nhật) là những em học sinh nghèo, hiếu học, đạt điểm cao thường xuyên. Đây là một sự khích lệ cho các em và các bạn học cùng chăm chỉ để đạt được tốt cuối năm. Danh sách các em được ghi nhận do gia đình Phật tử tỉnh Đồng Nai cung cấp.

 

24 23 22 21 20 19 18 17 11-Nov---15xe---CamMy---DongNai---9 11-Nov---15xe---CamMy---DongNai---8 11-Nov---15xe---CamMy---DongNai---7 11-Nov---15xe---CamMy---DongNai---6 11-Nov---15xe---CamMy---DongNai---5 11-Nov---15xe---CamMy---DongNai---4 11-Nov---15xe---CamMy---DongNai---3 11-Nov---15xe---CamMy---DongNai---2 11-Nov---15xe---CamMy---DongNai---1 11-Nov---15xe---CamMy---DongNai---12 11-Nov---15xe---CamMy---DongNai---11 11-Nov---15xe---CamMy---DongNai---10

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

January 2018
SuMoTuWeThFrSa
 
1
16
18
25
   

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms