Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Hình Ảnh Từ Thiện

Search Our Site

Mắt Thương đã hoàn thành vài chục giếng nước giúp cho các hộ nghèo tại các tỉnh Quảng Ngãi, Cà Mau và Đồng Nai. Chương trình này giúp cho người dân có nguồn nước sạch từ thiên nhiên để xử dụng cho sinh hoạt đời sống. Giếng nước được làm có thể dùng cho hộ cá nhân có nhiều người, giếng có thể dùng cho nhiều hộ gia đình và dùng cho 3 hộ chung để tưới hoa màu làm phương tiện thu hoạc rau quả đem bán ngoài chợ để sinh sống.

Đây là một chương trình thiện lành mà Mắt Thương đã thực hiện theo lời khuyên của Thầy. Những giếng nước tình thương này sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm 2018. Mắt Thương rất hoan hỷ nhận sự đóng góp, ủng hộ của quý vị Đạo hữu khắp nơi.

 

gieng_chung_E3 gieng_chung_E2 gieng_chung_E1 gieng_chung_D3 gieng_chung_D2 gieng_chung_D1 gieng_chung_C2 gieng_chung_C1 gieng_chung_B3 gieng_chung_B2 gieng_chung_B1 gieng_A8 gieng_A7 gieng_A6 gieng_A5 gieng_A4 gieng_A3 gieng_A2 gieng_A1 gieng_12 gieng_11 gieng_10 gieng_09 gieng_08 gieng_07 gieng_06 gieng_05 gieng_04 gieng_03 gieng_02 gieng_01 E-gieng_hoa_mau_7 E-gieng_hoa_mau_6 E-gieng_hoa_mau_5 E-gieng_hoa_mau_4 E-gieng_hoa_mau_3 E-gieng_hoa_mau_2 E-gieng_hoa_mau_1 E-gieng_hoa_mau_0 D-gieng_hoa_mau_6 D-gieng_hoa_mau_3 D-gieng_hoa_mau_2 D-gieng_hoa_mau_1 D-gieng_hoa_mau_0 C_gieng_3 C_gieng_2 C_gieng_0 B_gieng_2 B_gieng_1 B_gieng_0 A_gieng_3 A_gieng_2 A_gieng_1 A_gieng_0
   gieng nuoc

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

February 2018
SuMoTuWeThFrSa
    
1
8
10
13
15
   

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms