Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Từ Thiện Những Nơi Khác

Search Our Site

Để chia sẻ với nỗi thống khổ của người dân Haiti sau trận động lớn xảy ra ngày 12 tháng 1 năm 2010 vừa qua (Haiti ở giữa Cuba & Puerto Rico, về phía Nam của Turks và Caicos), nhóm Mắt Thương Nhìn Đời phát động chương trình quyên góp tịnh tài để giúp các nạn nhân.

Trong buổi học Kinh Duy Ma Cật tại giảng đường Sangha vào ngày Chủ Nhật 24 tháng 1 năm 2010 vừa qua. Tổng số tịnh tài Mắt Thương thâu được là $1,509.00.

Buổi học kế tiếp, ngày 31 tháng 1 năm 2010, Đạo tràng Mắt Thương tiếp tục đón nhận được số tịnh tài $1, 359.50.

Tổng số tịnh tài thu được để giúp người dân Haiti cho chương trình quyên góp tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2010 là $3,026.00. Chi phiếu đã được Mắt Thương viết và gởi đến "Doctors Without Borders".

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

February 2018
SuMoTuWeThFrSa
    
1
8
10
13
15
   

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms