Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Từ Thiện Việt Nam

Search Our Site

Vào cuối tháng 10 năm 2017, Mắt Thương phát tâm đóng góp $1,000.00 để phụ ấn tống 2,000 cuốn sách Đạo đức trong kinh Pháp Cú của Sư cô Ngộ Bổn tại Việt Nam. Khổ sách 16 cm x 24 cm, bìa cứng và rất đẹp với giá thành cho tổng số sách in ấn khoảng $4,500.00 dollars.

Tài liệu này được biên soạn từ Luận văn Thạc sĩ Phật học của Sư cô Ngộ Bổn, một trong những vị đệ tử của Thầy, xuất gia từ lúc 8 tuổi, hiện đang tham gia một số Phật sự và làm công tác phiên dịch tại Trung tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang tại Việt Nam.

Khi viết lời giới thiệu cho cuốn sách Đạo đức trong kinh Pháp cú, Hòa thượng Thích Minh Cảnh nhận định: “Tác giả đã chọn chuyên đề đạo đức dựa trên văn bản kinh Pháp cú, một bản Kinh tóm thâu tinh hoa giáo lý của đạo Phật, để thực hiện công trình nghiên cứu này. Đây là công trình nghiên cứu chuyên sâu về lãnh vực đạo đức, nên rất có giá trị trong việc góp phần chuyển hóa tâm thức con người, xây dựng một nếp sống đạo đức cao đẹp, hướng đến thiết lập một thế giới hòa bình”.

Mắt Thương xin hoan hỷ với tấm lòng cúng dường Pháp bảo của Sư cô và ngưỡng nguyện quý Tăng Ni trẻ tại Việt Nam có phương tiện học hỏi để truyền đạt lời dạy của đức Thế Tôn cho thế hệ trẻ tương lai.

Nguyện hồi hướng công đức lành ấn tống Kinh này đến với tất cả pháp giới chúng sanh.

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

January 2018
SuMoTuWeThFrSa
 
1
16
18
25
   

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms