Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Tôn Chỉ

Search Our Site

Mắt Thương Nhìn Đời được hình thành với sự mong muốn đóng góp thiện tâm, năng lực, tài lực của mình vào công trình yểm trợ con đường hoằng Pháp của Quý Chư Tôn Đức.

Mắt Thương Nhìn đời là một tổ chức hoạt động không vì lợi, không vì danh, cũng không dính vào các tổ chức chính trị, không hệ thuộc vào một trường phái tu, một tự viện hay một tông môn Pháp phái.

Mắt Thương Nhìn Đời là những người trẻ đặt trọn niềm tin nơi Tam Bảo, phát nguyện cống hiến phẩm chất lành thiện đẹp đẽ, chân thật của người Phật tử thấm nhuần chánh pháp đến bao người đủ duyên tu học, hầu cùng nhau kiến tạo xã hội nhân văn hòa ái, xây dựng hạnh phúc chân thật cho tự thân gia đình và đền đáp phần nào công ơn của muôn người đã ban tặng.

Mắt Thương Nhìn Đời
Compassionate Eyes Inc.

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

February 2018
SuMoTuWeThFrSa
    
1
8
10
13
15
   

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms