Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sử Đức Phật

Search Our Site

Lịch Sử Đức PhậtDescription

LỜI DẪN

Phật Giáo có mặt rất sớm và ảnh hưởng rất rộng trên hành tinh này. Hiện tại khoa học càng tiến xa bao nhiêu, càng khám phá ra lời dạy của vị giáo chủ khai sáng Đạo Phật xác thực bấy nhiêu. Từ các lãnh vực đời sống xã hội và con người mà nhìn, Đức Phật quả xứng đáng là Thầy của các bậc Thầy lỗi lạc nhất trên toàn thế giới. Từ nhu yếu tâm linh mà nhìn, Đức Phật là một bậc Đạo sư cao quý giữa các bậc Đạo sư, vì con đường thành đạt tâm sinh do Ngài chứng nghiệm, truyền đạt rất hiện thực và trí tuệ. Ngài đã tặng cho loài người dòng chảy văn hoá vô cùng nhân bản và di sản ấy vẫn còn đóng góp được cho hành tinh này rất sâu và rất rộng.
Thế nên, học Phật, nghiên cứu giáo lý Đạo Phật, tìm hiểu đời sống Đức Phật đã trở thành một bộ môn quan trọng được đặt ra trong các trường Đại học của các nước văn minh hiện tại. Do vậy, là Đệ Tử Phật, hay không phải Đệ Tử Phật, khi nhu yếu học hỏi để phát triển đời sống an lạc hạnh phúc và đời sống tâm linh có mặt thì chúng ta có quyền nghiên cứu vào vị Giáo Chủ Đạo Phật để chiêm nghiệm và mở rộng tầm nhìn, và làm giàu có cho đời sống nội tâm. Từ chiều hướng này, chúng ta sẽ đi những bước thăm dò vào cuộc đời Đức Phật.

Thích Phước Tịnh
Xuân Quý Tỵ tại
Thiền Đường Mây Từ

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms