Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Kết Một Tràng Hoa --Mới--

Search Our Site

Kết Một Tràng HoaDescription

LỜI DẪN

"Kết Một Tràng Hoa" là bản dịch kinh Pháp Cú của Sư Ông Làng Mai- Thiền Sư Nhất Hạnh- được in và phổ biến tại Việt Nam vào tháng 10 năm 2014. Trong đây, những phẩm quan trọng đã được Sư Ông bình giải vào mùa an cư kiết đông 2013-2014 tại trung tâm Làng Mai, Pháp quốc.

Khởi nguyên Kinh do Tôn giả Pháp Cứu- Dharmatrata- tuyển và kiết tập từ văn học Phật giáo Bắc Phạn. Sau đó, các vị Phạn Tăng Trúc Tương Diễm, Duy Kỳ Nan và cư sĩ Chu Sĩ Hành- người Hoa, đã dịch văn bản Kinh vào khoảng thượng bán thế kỷ thứ ba tại miền Nam Trung quốc và được xếp vào Đại Chánh Tạng, Kinh thứ 210 với nội dung 39 phẩm, 752 bài kệ tụng.

Sư Ông Làng Mai dịch Kinh này bằng thể văn xuôi giúp người học dễ thâm nhập và nắm được chính xác thâm nghĩa để thực tập. Đây chính là tặng phẩm cuối trong công trình hành Đạo của Sư Ông, thể hiện bản nguyện thừa tiếp tâm hạnh của các bậc Thánh Tăng tiền bối, thắp sáng ngọn đèn chánh Pháp giữa nhân gian và cũng là bài học một đời tận tụy trong công trình giáo dục của Sư Ông dành cho hậu thế.

Thầy đã sử dụng bản Pháp Cú "Kết Một Tràng Hoa" của Sư Ông dịch để dạy học chúng và thiền sinh tại Tu Viện Lộc Uyển vào đầu tháng tư năm 2015. Công trình giảng dạy của Thầy biểu hiện tấm lòng tri ân và tôn kính sâu sắc một bậc Đạo Sư cao quý và có công rất lớn của nền giáo dục Phật Giáo Việc Nam; cũng để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm của học chúng, làm nền xây dựng Đạo hạnh và phẩm chất xuất trần cho người xuất gia tại Tu Viện.

Chúng tôi tải những bài Kinh này với tâm nguyện mong giúp cho những Phật tử hữu duyên nghe được các bài Kinh Pháp Cú của Thầy dạy nơi Trang nhà Mắt Thương cũng sẽ thừa hưởng được nhiều lợi ích như vậy. Nhất là giúp người nghe củng cố được chí nguyện tu tập và hành Bồ Tát Đạo trong công trình hộ Pháp của người cư sĩ Phật tử.

Kính chúc muôn sự an lành luôn đến với người Phật tử hữu duyên nghe Pháp và phát tâm tu tập.

Compassionate Eyes Inc.
Mắt Thương Nhìn Đời

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms