Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Luật Học Đại Cương

Search Our Site

Luật Học Đai CươngDescription

LỜI DẪN.

Luật tạng của Đức Thế Tôn và Tăng đoàn ngày xưa chế định là một gia tài quý báu của văn hóa loài người, chứ không riêng gì của Đạo Phật và giới tu sĩ Phật giáo. Những nhà nghiên cứu xã hội có thể tìm được nơi đây những phong tục tập quán, triết lý, y dược, các thể chính trị cùng tình cảm, cách sống của người Ấn cổ đại, và khả năng phát triển của Đạo Phật đã thâm nhập các vùng văn minh ngoài Ấn Độ.

Tiếc thay, chúng tôi không được phép phổ biến hết những bài dạy Luật Tỳ Khưu của Thầy dành cho giới xuất gia. Tuy nhiên, dù ít nhưng với hy vọng với những phần lịch sử tổng quát, bộ môn mời gọi được những bậc thức giả tự mình tham khảo các văn bản luật học của Đạo Phật đối chiếu với luật học thế gian và hiến pháp của các nền dân chủ trên xã hội, để thấy tinh thần bao dung, phóng khoáng, dân chủ và rất nhân bản của Đạo Phật.

Compassionate Eyes Inc.
Mắt Thương Nhìn Đời

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms