Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Thơ Thiền

Search Our Site

Thi Ca ThiềnDescription

Thi Ca và Thiền đã có mặt và lồng trong nhau vào thời Đường, Tống Trung Hoa và càng rực rỡ hơn vào thời Lý, Trần trên đất Việt. Riêng mảng thi ca, nếu tìm đến tận nguồn thì đã có mặt từ lúc loài người biết xúc cảm. Trước cả tiếng “oan oan thư cưu, tại hà chi châu” của Kinh Thi do Khổng Khâu sưu tập. Do vì, đứng trước cảnh đẹp thiên nhiên, hoặc tình cảm, hạnh phúc dâng trào, con người đã biểu hiện nó bằng âm sắc ngân nga, hoặc nhạc cụ thô sơ như miếng lá cuốn tròn, chiếc vỏ ốc, chiếc sừng bò, miếng đá gõ nhịp hay lời hát, lời tán lời thơ, và mở rộng qua khắp châu lục loài người, chảy dài từ quá khứ đến hiện tại và vươn xa tận chân trời tương lai. Nó có thể thách thức nền văn minh vật chất loài người, vì còn xúc cảm đẹp đẽ nơi tâm thức và tình cảm nơi con người thì còn đó chất thi ca.

Tôn giáo, nếu nhìn ở mặt nào đó cũng là loại thi ca. Con đường tâm linh và sự truyền thừa qua các thời, ít nhiều cũng có chất thi ca, bởi tính “chân, thiện, mỹ” luôn có mặt trong nó. Tuy nhiên, không hẳn bài thơ nào hay nhà thơ nào, cũng mang âm hưởng Thiền. Một thiền sư có thể là một nhà thơ, nhưng nhà thơ không dễ thành thiền sư. Do vì, một hướng thì cảm xúc đột biến, phát sinh cấu thành thi tứ nhất thời, đến rồi đi không trở lại. Một nẻo thì bước chuyển nội tâm từ quá trình công phu thiền tập, tựu thành sự cảm nghiệm hiện thực, tuôn chảy tự nhiên thành lời.

Trong phần Thơ Thiền này, Thầy có tuyển các bài thi kệ thiền, giảng giải cho học chúng thấu đạt con đường thiền tập, nhưng chắc chắn không phải khai thác vào chiều sâu chứng ngộ của các vị thiền sư và không phải bài thơ nào được Thầy tuyển giảng nơi đây cũng thuộc thể loại đạt ngộ thâm sâu của thiền nhân, tham thấu triệt nguồn Thiền của Tổ. Chẳng qua, đây chỉ là việc mượn chiếc mắc áo, máng vào ấy để giải bày, hướng dẫn người ngộ nhập tự thể tâm bất sinh bất diệt với niềm mong mỏi người nghe thấu ngộ ý Tổ, khai sáng tự tâm và vững niềm tin vào bản thể vô sinh, để làm một bước chuyển mình sống giữa đời thường, mà thành người “phương ngoại”…

Mắt Thương Nhìn Đời
Compassionate Eyes Inc.

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms